IP Telefonie
van Esprit Telecom

Meer flexibiliteit en efficiency tegen lagere kosten

Copyright en Privacy statement

© 2012, Esprit Telecom


Niet persoonlijke informatie

Esprit Telecom beschermt de privacy van haar bezoekers, maar heeft het recht bezoekgegevens te meten, op te slaan en te gebruiken voor analyses en statistieken.

Persoonlijke informatie

Om uw vragen te beantwoorden of contact met u op te nemen, is het noodzakelijk dat wij van u relevante en juiste informatie ontvangen. Deze informatie zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij Esprit Telecom daartoe wordt gedwongen via een gerechtelijk bevel. 

SPAM

Aanvullend aan de informatie die door u persoonlijk is verstrekt, kunnen wij technische informatie verzamelen zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Esprit Telecom zal uw informatie en adresgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken of beschikbaar stellen voor het versturen van e-mail.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan zonder notificatie en te allen tijde worden gewijzigd.

Copyricht

De totale inhoud van deze website is beschermd door internationale wetgeving op copyright en handelsmerken. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle namen, handelsmerken en logo’s zijn het eigendom van Esprit Telecom en/of haar leveranciers en/of partners. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag geen enkel deel van deze website gereproduceerd of gepubliceerd worden, door middel van pers, kopie, microfilm of op welke andere manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Esprit Telecom. Als bezoeker van de Esprit Telecom website bent u gerechtigd om delen van de website te printen of te downloaden, zulks uitsluitend voor niet commerciële doeleinden.

Cookie disclaimer

Alle informatie over de functionaliteit van cookies op de website van Esprit Telecom en de hierop van toepassing zijnde Cookie verklaring kunt u hier vinden.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Esprit Telecom
Postbus 60043
1320 AA Almere

T: 088 0068 000
F: 088 0068 100
E: info@esprittelecom.nl

 

Wilt u meer infomatie?
Bel 088 0068 170